Sıhhi Tesisat

      Sıhhi tesisat genel olarak; su sistemlerindeki borulara bağlı olan ekipmanlar ve atık suyun drenajına bağlı tesisat malzemelerine denir. Temiz su ihtiyacı ve atık suyun tam  olarak toplanıp transferi açısından sıhhi tesisat endüstrisi her gelişmiş ekonominin temel ve değerli bir parçasıdır.

       Tesisat üzerinde çekilmiş borularla beraber birçok farklı malzeme de kullanılmaktadır (vanalar, dirsekler, tel ve diğer bağlantı parçaları). Tesisatın bağlantıları son kullanıcıya göre dizayn edilmiştir.